menu express végétarien - 13,00 €


menu express viande - 14,00 €

menu thalis végétarien - 15,50 €


menu thalis viande - 16,50 €

Thalis - Garam Masala Restaurant indien Toulouse
Menus - Garam Masala Restaurant indien Toulouse